Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
110
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 năm 2013

Thi Olympic giải Tiếng Anh qua mạng không còn xa lạ gì với các em trong những năm gần đây. Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo chúng tôi giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 năm 2013. Qua bộ đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ khi giải các bài Tiếng Anh khó. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Sam saw 12 robins in a tree. Four of them flew away. How many robins were still in the tree?
A. 12 B. 10 C. 8 D. 9

2. Looking at the ruler above, about how long is the pencil?
A. 10 cm B. 13 inches C. 16 cm D. 16 inches

3. Which addition fact is in the same fact family as 12 – 4 = 8?
A. 8 - 4 = 4 B. 12 – 8 = 4 C. 8 + 4 = 12 D. 12 + 8 = 20

4. Kristine is sorting shapes in math class. How many of these shapes have 4 sides?
A. 3 out of 6 B. 2 out of 6 C. 4 out of 6 D. 1 out of 3

5. The difference of 12 – 9 = ______.
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

6. Ms. Rockwell’s class eats lunch at noon. Which of the clocks below shows the time they start their lunch?
A. B. C. D.

7. Brianna has been saving some quarters so she can buy some silly-band bracelets that cost 75¢. How many quarters does she need to buy the bracelets?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

8. Doreen has 20 books. 12 of them are non-fiction books, and the rest are fiction. Which number sentence tells the number of fiction books she has?
A. 20 + 12 = 32 B. 20 - 12 = 9 C. 20 - 12 = 8 D. 20 - 10 = 10

9. Which of the following numbers has 7 tens and 2 ones?
A. 27 B. 35 C. 72 D. 702

10. Elysia made 12 cupcakes. If each of her 4 family members ate 1 cupcake, how many cupcakes would be left?
A. 4 B. 1 C. 8 D. 11 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản