Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 34 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
70
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 34 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 34 năm 2013

Trước khi đến với kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo nên bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 34 năm 2013. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 34 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 34 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which container can hold more than 1 liter of water?

2. Look at the following numbers. Which number is the greatest?
A. 21 B. 12 C. 23 D. 13

3. Jamie wants to buy candy. She has 2 quarters, 1 dime, and 2 pennies. How much money does she have altogether?
A. 52 cents B. 57 cents C. 62 cents D. 72 cents

4. Lizzy saves a bunch of coins in a bag. Inside the bag are 6 quarters, 5 dimes, 10 nickels, and 2 pennies. If Lizzy reaches inside the bag without peeking, which coin is she MOST likely to pick?
A. a quarter B. a dime C. a nickel D. a penny

5. Which addition fact can you use to help you solve the subtraction problem 24 – 6?
A. 16 + 4 = 20 B. 24 + 6 = 20 C. 20 + 4 = 24 D. 18 + 6 = 24

6. Look at the solid figures above. Which of the following is made up of a cylinder and a cone?

7. Morgan and Zach went to the arcade. Morgan played 3 games and Zach played 4 games. How many games did they play in all?
A. 7 B. 10 C. 9 D. 8

8. Mimi made money by selling lemonade. She made $5 on Saturday and $3 on Sunday. How much money did she make in the two days?
A. $13 B. $10 C. $8 D. $6

9. It is time for bed. What time does the clock show?
A. 8 o'clock B. half past 8 C. half to 7 D. 9:30

10. Jerry got home from school at 3 o’clock yesterday. He read a book for 1 hour, and then he watched cartoons on Nickelodeon. At what time did Jerry start watching cartoons? Milton got back from school at 3:00 PM yesterday. He read books for about an hour. Then, he watched his favorite cartoon show. About what time did Milton start watching his cartoon show yesterday?
A. 3:30 PM B. 4:00 PM C. 4:10 PM D. 5:00 PM

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 34 năm 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản