Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013

Tăng cường làm thật nhiều dạng đề thi khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following statements is true?
A. 11 - 2 > 9 + 1 B. 3 + 4 < 11 - 1
C. 5 + 6 > 7 + 6 D. 3 + 2 < 10 - 6
30, 25, 20, 15, 10, ______

2. If this pattern continues, what number will come next?
A. 3 B. 5 C. 8 D. 10
3 nickels ______ 1 quarter

3. Look at the money values on both sides. What sign will go in the blank to make this comparison TRUE
A. < B. = C. > D. none of them
2 nickels ______ 1 dime

4. Look at the money values on both sides. What sign will go in the blank to make this comparison TRUE?
A. < B. = C. > D. any of them

5. Jill gave Tommy 8 dinosaur stickers and 2 Star Wars stickers. How many stickers did Jill give Tommy in all?
A. 2 B. 8 C. 10 D. 12

6. Savannah left home at 7:30 a.m. It took her 30 minutes to walk to school. Then, she went to the library for 10 minutes. Finally, she went to her classroom. At what time did Savannah get to her classroom?
A. 7:40 am B. 8:10 am C. 8:30 am D. 8:40 am

7. Danny buys a pen for 40¢. He pays with a $1 bill. How much change will Danny get back?
A. 50¢ B. 40¢ C. 60¢ D. 80¢

8. It is time to eat an afterschool snack of milk and crackers. What time is shown on the clock?
A. 3:30 B. 4:30 C. 5:30 D. 6:20

9. Look at the number sentences below. Which math fact does NOT equal 6
A. 6 + 0 = B. 12 - 6 = C. 14 - 8 = D. 13 - 5 =

10. In art class, Julissa uses two boxes of crayons. The yellow box has 8 crayons and the brown box has 12. How many more crayons does the brown box have than the yellow?
A. 10 B. 14 C. 2 D. 4 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 đề thi số 1 năm học 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản