Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 năm 2013

Bạn đã nghe nói đến kỳ thi Olympic chưa? Đây là kỳ thi Tiếng Anh online để tuyển chọn ra những học sinh giỏi Tiếng Anh trong cả nước. Với mong muốn giúp các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi này, Thư viện eLib giới thiệu với các em bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 năm 2013. Bộ đề thi giúp các em rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,… Chúc các em đạt điểm cao trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following statements is true?
A. 11 - 2 > 9 + 1 B. 3 + 4 < 11 - 1
C. 5 + 6 > 7 + 6 D. 3 + 2 < 10 - 6
30, 25, 20, 15, 10, ______

2. If this pattern continues, what number will come next?
A. 3 B. 5 C. 8 D. 10
3 nickels ______ 1 quarter

3. Look at the money values on both sides. What sign will go in the blank to make this comparison TRUE
A. < B. = C. > D. none of them
2 nickels ______ 1 dime

4. Look at the money values on both sides. What sign will go in the blank to make this comparison TRUE?
A. < B. = C. > D. any of them

5. Jill gave Tommy 8 dinosaur stickers and 2 Star Wars stickers. How many stickers did Jill give Tommy in all?
A. 2 B. 8 C. 10 D. 12

6. Savannah left home at 7:30 a.m. It took her 30 minutes to walk to school. Then, she went to the library for 10 minutes. Finally, she went to her classroom. At what time did Savannah get to her classroom?
A. 7:40 am B. 8:10 am C. 8:30 am D. 8:40 am

7. Danny buys a pen for 40¢. He pays with a $1 bill. How much change will Danny get back?
A. 50¢ B. 40¢ C. 60¢ D. 80¢

8. It is time to eat an afterschool snack of milk and crackers. What time is shown on the clock?
A. 3:30 B. 4:30 C. 5:30 D. 6:20

9. Look at the number sentences below. Which math fact does NOT equal 6
A. 6 + 0 = B. 12 - 6 = C. 14 - 8 = D. 13 - 5 =

10. In art class, Julissa uses two boxes of crayons. The yellow box has 8 crayons and the brown box has 12. How many more crayons does the brown box have than the yellow?
A. 10 B. 14 C. 2 D. 4  

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 35 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản