Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 36

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 36

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 36

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 1 bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 36. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 36

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 36 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jamie's birthday is in March. Her sister's birthday is 2 months later. Which month is Jamie's sister's birthday in?
A. April B. May C. January D. July
1, 3, 1, 4, 1 ,5, 1, 6, 1, 7, 1, ______

2. Lucy is making a number pattern. If the pattern continues, what number will she write in the blank?
A. 2 B. 8 C. 20 D. 40

3. Ms. Gomez’s class made a graph of the bugs they saw on the playground. How many more than were found?
A. 6 B. 3 C. 2 D. 1

4. Kim did her chores and earned 3 coins, which added up to 16¢. Which 3 coins could they be?
A. quarter, nickel, penny B. nickel, nickel, penny C. dime, nickel, penny D. dime, dime, nickel

5. What number is shown in the picture model above?
A. 52 B. 142 C. 42 D. 32

6. Which number is 20 less than 52?
A. 32 B. 72 C. 50 D. 48

7. Patrick visited Egypt this past summer. He saw many pyramids. What is likely the shape of the bottom of a pyramid

8. A face of a number cube is the same shape as which of the following?

9. Wendy wants to buy a bag of chips for 60¢, but she only has 2 quarters and 1 nickel. How much more money does she need?
A. 10¢ B. 5¢ C. 15¢ D. 2¢

10. Yesterday was Ryan’s birthday. He ate a lot of cake. About how much of the cake did he eat?
A. half B. one third C. one fourth D. one sixth

Nội dung bộ sưu tập chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 36 để xem.
Đồng bộ tài khoản