Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 4 đề thi

0
67
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4. Bao gồm nhiều đề thi hay được chọn lọc khá kĩ, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mary and Sam’s class took a field trip to Sweet Apple Orchard. Most students helped pick apples. The pictures above show the number of apples Mary and Sam picked. How many more apples did Sam pick than Mary?
A. 3 apples B. 5 apples C. 8 apples D. 13 apples
11 - 6 = 5
11 - 5 = 6
5 + 6 = 11
2. Which number sentence is missing from this fact family?
A. 6 + 11 = 17 B. 6 + 5 = 11
C. 11 – 11 = 0 D. 5 + 11 = 16
3. Nathan hung 4 family pictures in his bedroom. He used 2 nails to secure each picture. How many nails did Nathan use for the 4 pictures?
A. 2 nails B. 4 nails C. 6 nails D. 8 nails
4. Matteo needs to make a hexagon like the one above for his geometry project. Which pair of shapes below should Matteo use to make a hexagon?
5. Mr. Jones has written the pattern above on the board. Which rule did Mr. Jones use to create the pattern?
A. Add 5 to each number to get the next number.
B. Subtract 5 from each number to get the next number.
C. Multiply each number by 5 to get the next number.
D. Divide each number by 5 to get the next number.
6. Caleb is playing with number tiles. Which tile should he put in the box above to make the number sentence true?
A. + B. > C. < D. =
7. Rosie earned $4 for helping her neighbors clean their house for two days, Saturday and Sunday. If she earned the same amount each day, how much did she earn on Sunday?
A. $8 B. $4 C. $2 D. $1
8. Tanya needs to measure the weight of an apple for science class. Which tool should she use?
A. a scale B. a ruler C. a clock D. a thermometer
9. Mrs. Martin asked each student in her class to read 20 books over the summer. Jerry has read 16 books so far. How many more books does he need to read to finish Mrs. Martin's assignment?
A. 20 B. 16 C. 4 D. 8
10. Jim has three coins. Their total value is 11 cents. Which of the following could be Jim’s three coins?
A. 2 pennies, 1 nickel B. 1 dime, 2 pennies
C. 2 nickels, 1 penny D. 1 nickel, 1 dime, 1 penny

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 để xem.
Đồng bộ tài khoản