Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which number sentence shows the number of squares above?
A. 28 + 16 = 44 B. 29 + 16 = 44
C. 29 + 16 = 45 D. 29 + 17 = 46

2. I am an even number. I am greater than 30 and less than 50. When you count by 10s you will say my name. Which number am I?
A. 32 B. 40 C. 44 D. 48

3. Yvonne is buying a teddy bear. She drew the picture above to figure out how much money she will have left. Which expression would solve Yvonne’s problem?
A. 8 cents - 1 cent B. 9 cents - 7 cents
C. 3 cents + 7 cents D. 12 cents - 7 cents

4. Andrew is 35 inches tall, 4 inches taller than last year. How tall was Andrew last year?
A. 35 inches B. 39 inches C. 29 inches D. 31 inches

5. Which of the following subtraction problems has the same answer as 9 - 5?
A. 4 - 4 B. 7 - 2 C. 10 - 6 D. 10 - 4

6. Ray visited an Italian restaurant. He found a 9 inch piece of spaghetti. He cut it into 3 pieces of the same length. How long was each piece?
A. 27 inches B. 9 inches C. 4 inches D. 3 inches

7. Justine is making a necklace out of beads. The beads form the pattern shown above. If she wants to add two more beads to continue her pattern, which two should she add?
A. B.
C. D. all of them

8. Shannon is 8 years old. Her brother is 13. Her cousins are 5 and 25. Which answer choice shows their ages in order from least to greatest?
A. 25, 5, 8, 13 B. 5, 13, 8, 25
C. 5, 8, 13, 25 D. 25, 13, 8, 5 

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản