Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 đề thi

0
118
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5

Kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là một kì thi quan trọng đối với các em học sinh đam mê học Tiếng Anh. Chính vì vậy, các em cần nỗ lực ôn tập nhiều hơn với nhiều đề thi có cấu trúc cụ thể. Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mr. Rickett has asked for the shape whose faces are all exactly the same size and shape. Which shape should you give to Mr. Rickett?
2. Sam collects stickers of Disney characters. His family collects them for him too. Sam got 5 stickers from his mother, 7 stickers from his father, and 2 stickers from his uncle. How many Disney stickers did Sam receive?
A. 12 B. 14 C. 15 D. 16
3. Brooke is building the figures shown above using a pattern. If Brooke continues the pattern, how many circles does she need to build the next figure?
A. 6 B. 10 C. 15 D. 21
4. Which of the following addition expressions has the greatest sum?
A. 5 + 1 + 1 B. 50 + 10 C. 500 + 1 D. 500 + 10 + 1
5. Jill owns Red Pepper Deli. On Sunday, it opens at 12:00 PM, and it closes at 5:00 PM. How long is Red Pepper Deli open on Sunday?
A. 10 hours B. 7 hours C. 5 hours D. 15 hours
6. Lori made a chart showing the amount of bugs she saw in her backyard today. According to her chart above, which type of bug did Lori see the most?
A. ladybugs B. dragonflies C. grasshoppers D. ants
143, 141, 139, 137, _____, 133, 131, ...
7. Which number would fit in the blank to complete the pattern above?
A. 136 B. 135 C. 134 D. 132
8. Tom has 20 baseball cards. Bill has 20 more baseball cards than Tom. How many baseball cards do they have in all?
A. 40 B. 60 C. 80 D. 85
9. Someone has taken a number off of Mrs. Wilson’s one hundred chart above. Which number was taken?
A. 18 B. 27 C. 28 D. 36
10. Which of the following statements is NOT true?
A. 918 < 981 B. $111 > $109
C. 12 = 4 + 8 D. 23 > 15 + 8

BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 là một trong những BST trong hàng trăm ngàn tài liệu miễn phí được đông đảo quý bạn đọc và thành viên chia sẻ và dưới sự kiểm duyệt của eLib nhằm cho ra đời những BST chất lượng. Cùng tham khảo bạn nhé!
Đồng bộ tài khoản