Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2012

Để bài thi Olympic Tiếng Anh trên mạng đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Đây là Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2012 được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jeremy’s dogs love to catch toys that he throws in the air. In the picture above, how many dogs caught a toy?
A. 1 out of 4
B. 2 out of 3
C. 2 out of 4
D. 2 out of 5
2. Dottie the Dalmatian is standing on her two back feet. How many dog feet are on the ground altogether?
A. 12
B. 13
C. 14
D. 16
3. There were 14 frogs on a giant lily pad. Nine of them hopped into the water. How many frogs were left on the lily pad?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
4. The funny circus clown was learning how to juggle. He juggled 2 balls on Friday, 7 balls on Saturday, and 9 balls on Sunday. How many balls did the circus clown juggle in all?
A. 11
B. 16
C. 18
D. 20
5. Sarah has 3 boxes of cookies. Each box has 10 cookies in it. How many cookies are in the 3 boxes altogether?
A. 13
B. 20
C. 30
D. 40
..., _____, 50, 55, 60, 65, ...
6. Mark is good at counting by 5s. He counts the numbers shown above. What is the missing number?
A. 40
B. 45
C. 49
D. 50
7. Lina learns to count by 2s in her math class. If she starts with 2, 4, 6, which number will she not count?
A. 10
B. 9
C. 8
D. 12
8. Mario makes a pattern out of blocks. Which two shapes will complete the pattern above?
9. Which of the following numbers are listed in order from least to greatest?
A. 54, 78, 46, 87
B. 46, 54, 87, 78
C. 54, 46, 78, 87
D. 46, 54, 78, 87
10. There are 12 girls ice skating in the rink. Then, 5 girls leave. How many girls are still ice skating?
A. 17
B. 8
C. 7
D. 4

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản