Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2013

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 1 Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2013. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1, 5, 9, _______, 17

1. Marley is following a pattern when she writes the numbers above. Which number completes the pattern?
A. 10 B. 11 C. 13 D. 15

2. If you turn the cone above upside down, what would it look like?
A. B. C. D.

3. There were 5,468 people visiting Disney World on Sunday. How would you write 5,468 in written form?
A. five hundred four thousand sixty eight
B. five hundred forty six thousand eight
C. five thousand four hundred sixty eight
D. fifty four thousand six hundred eight

4. Leo loves going to Dallas Cowboys football games. What unit of measurement best measures the size of a football field?
A. inches B. pounds C. liters D. yards

5. Jen keeps her socks in a drawer. She reaches into the drawer and grabs one pair of socks without looking. Which pair of socks does Jen most likely grab?
A. B.
C. D.

6. Adam got a total of 16 ice cream scoops on his waffle cone. If 8 of the scoops are vanilla, how many of the scoops are not vanilla?
A. 2 B. 4 C. 8 D. 24

7. Mary bakes a cheesecake to share with three friends. If she cuts the cheesecake into 4 equal pieces, how much of the whole cake will each person get?
A. one haft B. a quarter C. 2 quarters D. haft quarter

8. Jessica and her friends are collecting Popsicle sticks so they can build a dollhouse. The graph shows the results. How many Popsicle sticks did each girl collect?
A. Maggie 17, Ebonnye 20, Gabrielle 1, Yolanda 10, Jessica 13
B. Maggie 17, Ebonnye 20, Gabrielle 1, Yolanda 10, Jessica 20
C. Maggie 17, Ebonnye 20, Gabrielle 1, Yolanda 4, Jessica 13
D. Maggie 17, Ebonnye 20, Gabrielle 4, Yolanda 8, Jessica 13  

Nội dung bộ sưu tập chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 5 đề thi số 4 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản