Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
69
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng được sắp xếp rõ ràng trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012. Bạn có thể tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Isiah spots a starfish on the sandy seashore. If one starfish has 5 arms, then how many arms do 3 starfish have?
A. 8
B. 10
C. 15
D. 20
2. Bert the Bee plays the triangle in the school band. If one triangle has 3 corners, then how many corners do 4 triangles have?
A. 8
B. 9
C. 12
D. 15
3. Based on the table above, how many more stars does Shawna have than Pete?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 6
4. How many stars do Shawna and Pete have in all?
A. 4
B. 6
C. 10
D. 14
21 _____ 12
5. Which sign can you put in the blank to make the number sentence true?
A. +
B. -
C. <
D. >
6. Paula visited the Downtown Aquarium. She saw a tank full of seahorses. Which is the best estimate of the number of seahorses Paula saw?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 50
7. Juan found 7 Easter eggs hidden in the bush. Then, he found 2 more Easter eggs under the tree. How many Easter eggs did Juan find in all?
A. 5
B. 7
C. 9
D. 11
8. There are eight sheep in the barn. Two of the sheep are sleeping. How many sheep are still awake?
A. 8
B. 5
C. 3
D. 6
9. Alice catches 9 lightning bugs in a jar. She lets some go, and now there are 5 left. How many lightning bugs does she let go?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 14
10. Mrs. Johnson gave her son Max 4 new pencils. Now Max has 11 pencils to use. How many pencils did Max have to start with?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 15

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 2 năm học 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản