Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 5 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 5 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 5 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 5 năm học 2012 là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 5 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 5 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What should be the next picture in the pattern?
2. Judy has ten lollipops in a bag. Two are strawberry flavor, four are cherry flavor, three are apple-banana flavor, and one is blueberry flavor. If Judy takes one from the bag without looking, what lollipop flavor will she most likely get?
A. strawberry
B. cherry
C. apple-banana
D. blueberry
is like as is like _______ .
3. Which is the right picture to complete the analogy above?
4. Each number that goes into the machine above is changed to a different number following a rule. Which of the following could be the rule the machine uses?
A. subtract 19
B. subtract 11
C. subtract 10
D. subtract 9
5. On the wall of an old cave, Brandy saw a picture of horses in two circles. There were eight horses in the red circle and six horses in the yellow circle. Among them, two of the horses were in both circles. How many horses were in the picture?
A. 16
B. 14
C. 12
D. 10
6. Which picture shows three groups of 5 dots?
7. Annie is 6 years old and about 50 inches tall, as shown in the picture. Which is a reasonable estimate of Annie's weight?
A. about 29 pounds.
B. about 50 pounds.
C. about 15 pounds.
D. about 120 pounds.
8. Which of the following set models BEST represents 18 - 3?
9. Kelly counted her Halloween candy bars. She had 4 Snickers bars, 10 Milky Way bars, and 7 Clark bars. How many candy bars did Kelly have in all?
A. 11
B. 14
C. 21
D. 17
10. Andy made a pattern using the symbols shown above. His sister made the same pattern as Andy's using another set of symbols. Which picture could be the pattern made by Andy's sister?

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 đề thi số 5 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản