Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2012

Đây là Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2012 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề Olympic Tiếng Anh một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2012

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2012. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Julissa makes a pattern with the shapes above. If the pattern continues, which shape will come next?
2. Cory the Caterpillar has a special number pattern on his body. What number goes in the 4th space on Cory the Caterpillar?
A. 7
B. 8
C. 10
D. 11
6 + 3 - 4 =
3. Isiah wants to solve this number sentence on the chalkboard. What answer should Isiah write down?
A. 13
B. 9
C. 7
D. 5
4. Jason wants to measure how long it takes him to read the book Arthur’s First Day of School. Which measurement tool should Jason use?
A.
B.
C.
D.
5. Jessica went to Sea World and bought 5 black penguin toys and 4 gray dolphin toys. How many toys did Jessica buy in all?
A. 15
B. 10
C. 9
D. 5
50, 55, 60, 65, _____, _____, _____
6. Wilson loves to skip count! Which two numbers will finish Wilson’s pattern above?
A. 70, 80, 90
B. 66, 67, 68
C. 70, 75, 80
D. 64, 63, 62
7. Which of the following solid figures is a cone?
8. Rebecca needs 50 blue beads to make a necklace for her mom. If there are 10 blue beads in a package, how many of these packages will Rebecca need to buy to make the necklace?
A. one
B. two
C. four
D. five
9. Scott and Lucas are making a gingerbread house. Scott uses 120 jellybeans to decorate the roof. Lucas uses 150 jellybeans to decorate the walls. How many jellybeans did they use in all?
A. 250
B. 260
C. 270
D. 280
10. There are 15 peanut butter cookies on the plate. There are 5 hungry kids in the house. If each kid gets the same number of cookies, how many cookies did each kid get?
A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2012 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản