Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2013

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang bồi dưỡng Olympic Tiếng Anh trên mạng có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2013. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Oliver needs 48 cherries to make a big pie for Mother's Day. Which two boxes of cherries should he buy to get exactly 48 cherries?
A. A and B B. A and C C. B and C D. A and D

2. Michael had 13 crayons. They were not a complete set, so he bought a new box of 24 crayons. How many crayons does Michael have in all?

A. 28 B. 37 C. 46 D. 47

3. Peter needs 2 cups of milk to make a chocolate cake. What tool should he use to measure the milk?
A. B.
C. D.

4. Mario has been collecting plastic dinosaur models. If he collects 2 dinosaurs each week, how many dinosaur models will he have after 6 weeks?
A. 6 B. 8 C. 12 D. 62

5. Mike keeps all his marbles in a bag shown above. If he picks one marble from the bag without looking, which type of marble did he most likely pick?
A. B. C. D.

6. Maggie spent 9 hours reading nonfiction books last week. She also spent 7 hours reading other books. How much time did Maggie spend on reading last week?
A. 19 B. 17 C. 16 D. 11 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản