Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2012

Cùng tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2012 để làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2012

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. It takes Sohpie 41 minutes to walk to school. It takes her only 5 minutes to get to school when she rides the bus. How much time does Sophie save when she rides the bus instead of walking to school?
A. 46 minutes
B. 44 minutes
C. 36 minutes
D. 26 minutes
2. Ms. Varner’s class knows how important it is to reduce, reuse, and recycle. Katherine recycled 36 cans and 29 glass bottles. Anthony recycled 16 cans and 47 glass bottles. How many more cans did Katherine recycle than Anthony?
A. 20 cans
B. 26 cans
C. 30 cans
D. 48 cans
3. Brian recycled 14 used cans and 23 plastic bags. How many items did Brian recycle in all?
A. 49
B. 37
C. 65
D. 66
4. Ethan needs to print a 10-page report. How many sheets of paper can Ethan save if he prints the report double-sided instead of one-sided?
A. 10
B. 8
C. 5
D. 2
5. The clown at Greg’s birthday party made 44 balloon animals shaped like bears. The clown also made 18 balloon animals shaped like giraffes. How many more bears than giraffes did the clown make?
A. 36
B. 28
C. 26
D. 18
6. Brenna and her four sisters each had two shells. Among the shells, six are sand dollars. How many of their shells are not sand dollars?
A. 8
B. 6
C. 2
D. 4
7. Mrs. Lowry made a bar graph of shoes that her children wore to school. The graph shows the number of children wearing tie-up shoes, slip-on shoes, and sandals. How many kids wore slip-ons and sandals to school?
A. 9
B. 8
C. 7
D. 12
8. Iris is counting from 1 to 100. What number should she say after 49?
A. 48
B. 49
C. 50
D. 60

9. Which of the following is a related subtraction fact in the same fact family for 7 + 2 = 9?
A. 9 + 11 = 20
B. 9 – 2 = 7
C. 12 – 9 = 3
D. 11 – 2 = 9
10. Quentin is looking for shapes around the gym. He notices that the basketball court is shaped like a rectangle. Which of the following shapes does he see?

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 đề thi số 3 năm học 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản