Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2012

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2012. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2012

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2012 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Megan has 11 cherries. She eats 6 of them. Which number sentence shows how many cherries are left?
A. 6 – 2 = 4
B. 5 + 6 = 11
C. 11 + 6 = 17
D. 11 - 6 = 5
2. If the pattern above continues, which sports player comes next?
3. Jenny has 2 dimes and 2 pennies in her pink coin purse. How much money does she have?
A. 19¢
B. 22¢
C. 12¢
D. 27¢
4. Robert wants to watch a basketball game between the Rockets and Spurs in San Antonio. It takes about 3 hours to drive from Houston to San Antonio. If the game starts at 6 o’clock, what time should Robert leave from Houston?
A. after 3:30 pm
B. before 3:00 pm
C. at 6:00 pm
D. about 9:00 pm
5. Kathy was 50 inches tall last year. She has grown 3 inches since then. How tall is Kathy now?
A. 47 inches
B. 50 inches
C. 53 inches
D. 35 inches
20, 22, 24, 28
6. Kelvin is skip counting by 2. He writes down the numbers above. Which number did he miss?
A. 26
B. 23
C. 25
D. 27
7. Brenda took a math test on fractions. She solved 9 problems correctly and 1 problem incorrectly. How many questions were on Brenda’s test altogether?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 19
8. For the Spring Carnival, Julia wants to decorate 5 hats with purple flowers. If she puts 3 flowers on each hat, how many flowers will she need in all?
A. 5
B. 15
C. 30
D. 50
9. Chandra and her dad went fishing. They captured 12 fish. Chandra's dad gave 4 of them to their neighbor. How many fish did Chandra's family keep?
A. 12
B. 8
C. 4
D. 16
21, 23, _____ , _____
10. Look at the numbers above. If the pattern continues, which two numbers will come next?
A. 24, 26
B. 25, 30
C. 25, 27
D. 33, 43

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản