Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2013

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. Deanna uses a ruler to measure things around the classroom. About how many centimeters long is Deanna’s pencil?
A. 14 centimeters B. 13 centimeters
C. 11 centimeters D. 19 centimeters

2. Lindsey is counting by 5. She just counted 100. What should be the next number she will count?
A. 150 B. 105 C. 115 D. 100

3. Jacob sees 24 sharks swimming in a huge tank. Then, 11 of them swim away. How many sharks are left?
A. 21 B. 14 C. 13 D. 11

4. Chloe’s class voted for the movie they wanted to watch at recess. 9 students voted for “Princess and the Frog” and 17 students voted for “Kung Fu Panda”. How many more students voted for “Kung Fu Panda” than “Princess and the Frog”?
A. 26 B. 17 C. 8 D. 9

5. Nine girls were jumping rope on the playground. They invited five more boys to play with them. How many boys and girls in all were jumping rope?
A. 14 B. 15 C. 10 D. 50

6. The table above shows the number of pages a group of students read from the book The Very Busy Spider. How many students read 8 or more pages?
A. 1 B. 5 C. 3 D. 0

7. Madison writes down numbers as she skip counts by 3s. Which numbers did Madison write down?
A. 6, 9, 11, 16 B. 13, 15, 17, 19
C. 3, 9, 15, 21 D. 12, 15, 18, 21  

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 đề thi số 3 năm học 2013 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản