Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 đề thi số 3 năm học 2012

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 đề thi số 3 năm học 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 đề thi số 3 năm học 2012

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 đề thi số 3 năm học 2012 được trích từ tài liệu trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Parker visited Space Center Houston during Spring Break. He made a chart to show how many trips each space craft made into space. Using Parker’s chart how many more trips did make than ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
2. How many trips did and make in all?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
3. Which of the following numbers is the same as 3 tens and 4 ones?
A. 43
B. 304
C. 34
D. 134
4. Mimi was wearing 11 Silly Bands on her wrist in the morning. By the end of the day, she had lost 3 of them. How many Silly Bands does Mimi have left?
A. 11
B. 9
C. 8
D. 3
5. Ben is playing the “I Spy” game with his best friend, Pete. Ben sees many similar shapes. Which of the objects below are similar to the shapes that Ben has already seen?
6. Timmy and Jill enjoy reading Junie B. Jones books at the library. Last week, Timmy read 4 books and Jill read 7 books. How many more books did Jill read than Timmy?
A. 7
B. 4
C. 3
D. 11
7. Lewis' family had 6 eggs in an egg carton. His mommy cooked 2 eggs for breakfast this morning. How many eggs were left in the carton?
A. 10
B. 6
C. 4
D. 2
8. Heather made pretty party hats for the friends she invited to her birthday party. If 10 of them are coming, how many more party hats does she need to make?
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
9. Mr. Lawson has 12 creative students in his art class. If 7 of the students are boys, then how many girls are in his art class?
A. 12
B. 7
C. 5
D. 4
10. Which of the following number sentences has the same value as 11 + 3 = ?
A. 7 + 5 =
B. 7 + 7 =
C. 10 + 3 =
D. 20 - 5 =
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 đề thi số 3 năm học 2012 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản