Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 5 đề thi

0
171
lượt xem
0
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2012

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2012 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Which of the following activities often lasts about 2 hours?
A. putting on a coat
B. having breakfast
C. watching a movie in a theater
D. singing a song
2. Becky has 4 dimes, 2 nickels, and 8 pennies. She want to buy a toy at Toys R Us nearby. Which of the following toys can she buy?
3. Which of the following problems has the same answer as 11 – 2 = ?
A. 10 - 3 = ?
B. 4 + 6 = ?
C. 3 + 6 = ?
D. 2 + 8 = ?
4. Jenny is saving coins in her pink piggy bank. How many coins has she saved so far?
A. 26¢
B. 27¢
C. 36¢
D. 57¢
5. Nick caught 10 fish at the lake. He put 3 fish in the first pail and 3 fish in the second pail. How many fish will he put in the third pail?
A. 7
B. 6
C. 4
D. 3
6. Christopher is 6 years old. Max is twice as old as Christopher. How old is Max?
A. 16
B. 12
C. 8
D. 60
1, 2, ____, 8, 16, 32
7. Which number completes the pattern above?
A. 3
B. 4
C. 6
D. 10
8. Amy lives 30 minutes away from West Oaks Mall. If Amy leaves her house at 3:30 p.m., at what time will she arrive at the mall?
A. 3:50 p.m.
B. 4:00 p.m.
C. 4:30 p.m.
D. 6:30 p.m.
9. Iris painted the following shapes on her paper. Which shape has more than 4 corners?
10. The school bell rings at 8:00 a.m. It takes Jacob and Paul 15 minutes to walk to school. Which statement is probably true?
A. If they leave the house at 7:50 a.m., they will be at school on time.
B. If they leave the house at 7:45 a.m., they will be at school on time.
C. If they leave the house at 7:55 a.m., they will be at school on time.
D. If they leave the house at 7:30 a.m., they will be late for school.

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2012 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản