Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
115
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 dành cho các em học sinh lớp 10 đang chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất. Hãy cùng tham khảo bộ đề thi mà chúng tôi tổng hợp dưới đây nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

I. angle measures
II. perimeter
III. area
1. If the figure is rotated, which of the following characteristics of the figure is preserved?
A. I and II
B. II and III
C. I and III
D. II
E. I, II, and III
2. Which of these nets would form a cube when folded?
3. Which of the following is an infinite set?
A. integers between -5 and 10
B. whole numbers between -5 and 10
C. natural numbers between -5 and 10
D. rational numbers between -5 and 10
E. integers between 15 and 20
4. Points A, B, and C lie on circle O, as shown above. What is the measure of ∠BOC if the measure of arc BAC is 320°?
A. 80°
B. 160°
C. 320°
D. 360°
E. 40°
5. Which is the solution to the inequality 2x - 3 ≥ -4x + 2?
A. x ≥ 0.5
B. x ≤ 0.5
C. x ≥ 5/6
D. x ≤ 5/6
E. x ≥ -0.5
6. In order to plan her budget, Jenny created a chart of her expenses for three months. After paying her bills and setting aside her savings, she spends what is left for entertainment and miscellaneous expenses. Which of the following is true?
A. Jenny’s wages vary monthly
B. Jenny has $100 each month to spend for entertainment
C. Jenny’s gas expenses have been consistently decreasing
D. Jenny’s car payment is over 50% of her wages
E. Jenny’s food paymemnt is $100.
7. Lee wants to make a sandwich. He has 5 types of meat, 3 types of cheese and 2 types of sandwich spreads. If Lee chooses 1 meat, 1 cheese, and 1 sandwich spread, how many different combinations are possible for his sandwich?
A. 10
B. 13
C. 30
D. 33
E. 45
8. The right square pyramid represented above has a base edge of 6 inches and a height of 5 inches. What is the volume in cubic inches of the pyramid?
A. 60
B. 90
C. 120
D. 180
E. 110
9. Sean is selecting an outfit from among 2 pairs of pants, 4 shirts, and 3 pairs of shoes. How many different outfits consisting of 1 pair of pants, 1 shirt, and 1 pair of shoes are possible?
A. 9
B. 12
C. 24
D. 36
E. 45
10. Which set contains an irrational number?
A. {2300, 0.48, 13/1}
B. {18, 0.1, 12/5}
C. {0.333..., √4, 10}
D. {12, 0.4545, 3/3}
E. {3/8, 4, √52}

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 và xem thêm đề thi các vòng khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản