Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 1 năm 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
59
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 1 năm 2012

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 1 năm 2012. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài Tiếng Anh khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 1 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 1 năm 2012 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

I. angle measures 
II. perimeter 
III. area 
1. If the figure is rotated, which of the following characteristics of the figure is preserved? 
A. I and II
B. II and III
C. I and III
D. II
E. I, II, and III

2. Which of these nets would form a cube when folded? 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. None of them

3. Which of the following is an infinite set?
A. integers between -5 and 10
B. whole numbers between -5 and 10
C. natural numbers between -5 and 10
D. rational numbers between -5 and 10
E. integers between 15 and 20

4. Points A, B, and C lie on circle O, as shown above. What is the measure of ∠BOC if the measure of arc BAC is 320°? 
A. 80°
B. 160°
C. 320°
D. 360°
E. 40°

5. Which is the solution to the inequality 2x - 3 ≥ -4x + 2? 
A. x ≥ 0.5
B. x ≤ 0.5
C. x ≥ 5/6
D. x ≤ 5/6
E. x ≥ -0.5

6. In order to plan her budget, Jenny created a chart of her expenses for three months. After paying her bills and setting aside her savings, she spends what is left for entertainment and miscellaneous expenses. Which of the following is true? 
A. Jenny’s wages vary monthly
B. Jenny has $100 each month to spend for entertainment
C. Jenny’s gas expenses have been consistently decreasing
D. Jenny’s car payment is over 50% of her wages
E. Jenny’s food paymemnt is $100. 

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 1 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản