Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 3 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 3 năm 2013

Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng với các bạn thí sinh trong việc chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng đạt kết quả cao. Chúng tôi đã sưu tầm để giới thiệu bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 3 năm 2013 đến với các bạn thí sinh. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 3 năm 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 3 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If the figure is rotated, which of the following characteristics of the figure is preserved?
A. I and II B. II and II C. I and III
D. II E. I, II, and III

2. Which of these nets would form a cube when folded?
E. None of them

3. Which of the following is an infinite set?
A. integers between -5 and 10
B. whole numbers between -5 and 10
C. natural numbers between -5 and 10
D. rational numbers between -5 and 10
E. integers between 15 and 20

4. Points A, B, and C lie on circle O, as shown above. What is the measure of ∠BOC if the measure of arc BAC is 320°?
A. 80° B. 160° C. 320° D. 360° E. 40°

5. Which is the solution to the inequality 2x - 3 ≥ -4x + 2?
A. x ≥ 0.5 B. x ≤ 0.5 C. x ≥ 5/6 D. x ≤ 5/6 E. x ≥ -0.5

6. In order to plan her budget, Jenny created a chart of her expenses for three months. After paying her bills and setting aside her savings, she spends what is left for entertainment and miscellaneous expenses. Which of the following is true?
A. Jenny’s wages vary monthly
B. Jenny has $100 each month to spend for entertainment
C. Jenny’s gas expenses have been consistently decreasing
D. Jenny’s car payment is over 50% of her wages
E. Jenny’s food paymemnt is $100.

7. Lee wants to make a sandwich. He has 5 types of meat, 3 types of cheese and 2 types of sandwich spreads. If Lee chooses 1 meat, 1 cheese, and 1 sandwich spread, how many different combinations are possible for his sandwich?
A. 10 B. 13 C. 30 D. 33 E. 45

8. The right square pyramid represented above has a base edge of 6 inches and a height of 5 inches. What is the volume in cubic inches of the pyramid?
A. 60 B. 90 C. 120 D. 180 E. 110

9. Sean is selecting an outfit from among 2 pairs of pants, 4 shirts, and 3 pairs of shoes. How many different outfits consisting of 1 pair of pants, 1 shirt, and 1 pair of shoes are possible?
A. 9 B. 12 C. 24 D. 36 E. 45

10. Which set contains an irrational number?
A. {2300, 0.48, 13/1} B. {18, 0.1, 12/5} C. {0.333..., √4, 10}
D. {12, 0.4545, 3/3} E. {3/8, 4, √52} 

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 đề số 3 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản