Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2012

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
92
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2012

Cùng tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2012 để ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi được chúng tôi sưu tập. Từ đó, các em có thể tự tin chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

I. angle measures
II. perimeter
III. area
1. If the figure is rotated, which of the following characteristics of the figure is preserved?
A. I and II
B. II and III
C. I and III
D. II
E. I, II, and III

2. Which of these nets would form a cube when folded?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

3. Which of the following is an infinite set?
A. integers between -5 and 10
B. whole numbers between -5 and 10
C. natural numbers between -5 and 10
D. rational numbers between -5 and 10
E. integers between 15 and 20

4. Points A, B, and C lie on circle O, as shown above. What is the measure of ∠BOC if the measure of arc BAC is 320°?
A. 80°
B. 160°
C. 320°
D. 360°
E. 40°

5. Which is the solution to the inequality 2x - 3 ≥ -4x + 2?
A. x ≥ 0.5
B. x ≤ 0.5
C. x ≥ 5/6
D. x ≤ 5/6
E. x ≥ -0.5

6. In order to plan her budget, Jenny created a chart of her expenses for three months. After paying her bills and setting aside her savings, she spends what is left for entertainment and miscellaneous expenses. Which of the following is true?
A. Jenny’s wages vary monthly
B. Jenny has $100 each month to spend for entertainment
C. Jenny’s gas expenses have been consistently decreasing
D. Jenny’s car payment is over 50% of her wages
E. Jenny’s food paymemnt is $100. 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản