Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 đề thi

0
149
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2013

Ôn tập với bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2013, giúp các em đang ôn luyện cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kĩ năng giải đề thi. Ngoài ra, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2013. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following is a graph of y ≤ 5x?

2. Personal computers are given a final inspection after being built. Three types of defects are identified: critical, major and minor. The chart above shows the results of these inspections. Computers with either critical or major defects are deemed unusable and are destroyed. What percentage of computers produced are deemed usable?
A. 89% B. 91% C. 95% D. 98% E. 87%

3. Given that ∠ABC is a right angle, what is the measure of ∠DBE?
A. 5° B. 20° C. 140° D. 80° E. 50°

4. Use the map above to answer the question that follows. If you average 55 miles per hour, about how long will it take to drive from Grady to Minden?
A. 10 to 20 minutes B. 25 to 35 minutes
C. 40 to 50 minutes D. More than 55 minutes
E. None of them

5. Which one of the following objects is most like a geometric plane?
A. Tabletop B. Water glass C. Ice cream cone
D. Shoe box E. None of them

6. Jake went for a 5-mile run. When he started the run, his watch read 10:05. When he finished the run, it read 10:32. What was his average lap time?
A. 27 minutes per mile B. 5 minutes, 4 seconds per mile
C. 32 minutes per mile D. 5 minutes, 24 seconds per mile
E. None of them

7. What is the MEDIAN height of the five office buildings shown in this list?
A. 157 feet B. About 432 feet C. 440 feet
D. 517 feet E. 368 feet

8. A king-size water-bed mattress whose dimensions are 7 feet by 6 feet by 6 inches is filled with water. If the weight of a cubic foot of water is 45 pounds, how much will the water in the mattress weigh?
A. 607.5 pounds B. 945 pounds
C. 1,890 pounds D. 11,340 pounds
E. 22,680 pounds

9. Marie has been hired to paint the walls and ceilings of three rooms. Room 1 is 12 feet by 12 feet, room 2 is 10 feet by 15 feet and room 3 is 10 feet by 12 feet. All three rooms are 10 feet high. If a gallon of paint covers between 250 and 300 square feet, what is the best estimate of the number of whole gallons of paint that Marie needs?
A. 2 B. 5 C. 8 D. 10 E. 12

10. The graph above shows the amount of rustproof paint required to paint metal tanks made by Tanks-R-Us. About how much paint will be required to paint a 1500-gallon tank?
A. 1.5 gallons B. 5 gallons
C. 10 gallons D. 12 gallons
E. None of them  

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 1 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản