Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 10 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
78
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 10 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 10 đề số 2 năm 2012

Mời bạn tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 10 đề số 2 năm 2012 dành cho khối lớp 10, với cách trình bày rõ ràng sẽ giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng làm bài thi Olympic Tiếng Anh. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 10 đề số 2 năm 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 10 đề số 2 năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A polynomial function has a zero at x = 3. Which of the following expressions must be one factor of the polynomial?
A. x - 3
B. x + 3
C. 3x
D. x3
E. x2

2. Apparently, the system of equations graphed above has —
A. exactly 1 solution
B. exactly 2 solutions
C. exactly 3 solutions
D. no solutions
E. exactly 5 solutions

3. A box containing 5 oranges weighs 1.678 kilograms. The same box with 10 oranges in it weighs 2.278 kilograms. How much does the empty box weigh? (Assume all oranges weigh the same.)
A. 0.300 kg
B. 0.539 kg
C. 0.600 kg
D. 1.078 kg
E. 1.356 kg

x2 + y2 = 5
x + y = 1
4. What is the solution set for the system of equations above?
A. { (1, −2), (1, 2) }
B. { (-2, 1), (2, 1) }
C. { (-1, −2), (1, 2) }
D. { (-1, 2), (2, -1) }
E. { (1, −2), (11, 2) }

5. What appears to be the maximum value of P = 5x + 6y for the feasible region in the graph?
A. 72
B. 74
C. 78
D. 80
E. 88

2x + 4y ≤ 12
3x - y < 2
6. Which ordered pair represents a solution to the above system of inequalities?
A. (6, 4)
B. (2, 6)
C. (−3, 2)
D. (−4, -14)
E. (−33, 2) 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 10 đề số 2 năm 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản