Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
77
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11

Kỳ thi Olympic diễn ra với rất nhiều vòng, nhiều cấp độ, trường, quận, thành phố và cả nước. Để có thêm tư liệu tham khảo trước khi bước vào kì thi quan trọng này, mời các bạn tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 mà chúng tôi sưu tầm, giới thiệu dưới đây. Qua BST này, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi và có hướng ôn luyện tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The graph shows the percent of the moon’s face illuminated for the month of April. On what day in April did the moon reach its maximum illumination?
A. 100
B. 30
C. 17
D. 15
E. 13
2. Which is a correct answer to the linear inequality 2y + 8 > 4 – 6y?
A. y >1
B. y >-0.5
C. y >0.5
D. y <1
E. y <0.5
3. Which of the following functions of x has the apparent range of {y:y≥0}?
4. The Palmdale High School varsity basketball team’s total points per game for this year’s season are shown above. Which stem-and-leaf plot could be used to correctly display the data?
5. If b ≠ 0, which equation is equivalent to ax + by = c?
A. y = c/b - abx
B. y = c/b + abx
C. y = c/b - ax/b
D. y = c/b + ax/b
E. y = c/b - ab
6. If the sum of the measures of two angles is 90 °, than the angles are complementary. In triangle ABC, m ∠A = 25 °, m∠B = 65 °, m ∠C = 90 °. Which valid conclusion follows directly from the previous statement?
A. ∠C is a complementary angle
B. ∠B and ∠C are complementary angles
C. ∠A and ∠C are complementary angles
D. ∠B and ∠A are complementary angles
E. ∠A is a complementary angle
7. Which is the solution to the inequality -3x – 1 ≤ 5?
A. x≤-2
B. x≥-2
C. x≤- 4/3
D. x≥- 4/3
E. x≥-1
8. The first two terms in a sequence are shown above. Each term after the first is found by rotating the arrow 45 ° clockwise. What will be the 7th term in the sequence?
A.
B.
C.
D.
E. None of them
9. In a cafeteria survey, 300 students chose one favorite lunch from 4 choices. The probability that a randomly selected student chose pizza was 0.25. which data set supports this conclusion?
A.
B.
C.
D.
E. None of them
10. Which is the solution to the equation 7(x-6) = 5x-7 ?
A. x = 15
B. x = 11
C. x = 13
D. x = 12.5
E. x = 17.5

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản