Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
55
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2012

Đây là Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2012. Qua việc tham khảo một số đề thi của các vòng, học sinh sẽ được làm quen với cấu trúc đề của từng vòng, rèn thêm khả năng làm bài Tiếng Anh của mình, từ đó giúp ích cho học sinh trong quá trình luyện thi Olympic Tiếng Anh. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The graph shows the percent of the moon’s face illuminated for the month of April. On what day in April did the moon reach its maximum illumination?
A. 100
B. 30
C. 17
D. 15
E. 13

2. Which is a correct answer to the linear inequality 2y + 8 > 4 – 6y?
A. y >1
B. y >-0.5
C. y >0.5
D. y <1
E. y <0.5

3. Which of the following functions of x has the apparent range of {y:y≥0}?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

4. The Palmdale High School varsity basketball team’s total points per game for this year’s season are shown above. Which stem-and-leaf plot could be used to correctly display the data?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

5. If b ≠ 0, which equation is equivalent to ax + by = c?
A. y = c/b - abx
B. y = c/b + abx
C. y = c/b - ax/b
D. y = c/b + ax/b
E. y = c/b - ab

6. If the sum of the measures of two angles is 90 °, than the angles are complementary. In triangle ABC, m ∠A = 25 °, m∠B = 65 °, m ∠C = 90 °. Which valid conclusion follows directly from the previous statement?
A. ∠C is a complementary angle
B. ∠B and ∠C are complementary angles
C. ∠A and ∠C are complementary angles
D. ∠B and ∠A are complementary angles
E. ∠A is a complementary angle 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản