Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2013

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang bồi dưỡng Olympic Tiếng Anh trên mạng có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2013. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2013 dưới đây:

  Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The graph shows the percent of the moon’s face illuminated for the month of April. On what day in April did the moon reach its maximum illumination?

A. 100 
B. 30 
C. 17 
D. 15 
E. 13 
2. Which is a correct answer to the linear inequality 2y + 8 > 4 – 6y?

A. y >1 
B. y >-0.5 
C. y >0.5 
D. y <1 
E. y <0.5

3. Which of the following functions of x has the apparent range of {y:y≥0}?

A. 
B. 
C. 
D. 
E. None of them.

4. The Palmdale High School varsity basketball team’s total points per game for this year’s season are shown above. Which stem-and-leaf plot could be used to correctly display the data?

A. B. 
C. D. 
E. None of them

5. If b ≠ 0, which equation is equivalent to ax + by = c?

A. y = c/b - abx 
B. y = c/b + abx 
C. y = c/b - ax/b 
D. y = c/b + ax/b
E. y = c/b - ab

6. If the sum of the measures of two angles is 90 °, than the angles are complementary. In triangle ABC, m ∠A = 25 °, m∠B = 65 °, m ∠C = 90 °. Which valid conclusion follows directly from the previous statement?

A. ∠C is a complementary angle
B. ∠B and ∠C are complementary angles
C. ∠A and ∠C are complementary angles
D. ∠B and ∠A are complementary angles
E. ∠A is a complementary angle 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 1 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản