Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 2 năm 2013

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề thi minh họa, đề thi của những kì thi, vòng thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 2 năm 2013 sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 2 năm 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 2 năm 2013 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A student council’s goal is to make a profit of at least $800 at the next dance. The cost of a disc jockey is $250. The price of a ticket to the dance is $3. Which inequality can be used to find s, the minimum number of tickets that can be sold for the student council to reach its goal?

A. 3s + 250 ≥ 800
B. 3s + 250 ≤ 800
C. 3s − 250 ≥ 800
D. 3s − 250 ≤ 800
E. s − 250 ≤ 80

2. Study the triangles above. Which statement must be true?

A. ST/TU = TV/VW
B. ST/SU = YV/UW
C. ST/SV = SU/UW
D. ST/TU = SV/VW
E. ST/VW = ST/TU
3. Collin wants to estimate the number of hours that students in his high school study each week. Which sample would be best for Collin to use to collect his data?

A. students in his math class
B. students in afterschool sports
C. students in the library after school
D. students in the cafeteria during lunch
E. None of them

4. Gabriella walked 50 meters south. She then walked 130 meters east. Which measure is closest to the distance Gabriella is from where she started walking?

A. 120 meters
B. 139 meters
C. 180 meters
D. 189 meters
E. 159 meters

5. The radius of circle G is 1/3 the radius of circle H. What fraction of the area of circle H is the area of circle G?

A. 1/81
B. 1/9
C. 1/6
D. 1/3
E. 1/13

6. The roof of a house has a slope of 20° and measures 14 feet on each side, as shown. Which expression can be used to find the width, x, of the house?

A. 14(cos 20°)
B. 20(cos 14°)
C. 2 • 14(cos 20°)
D. 2 • 20(cos 14°)
E. 50(cos 11°)

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 đề số 2 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản