Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 năm 2012

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
111
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 năm 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng bao giờ cũng khó, đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 năm 2012. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 năm 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 năm 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The graph shows the percent of the moon’s face illuminated for the month of April. On what day in April did the moon reach its maximum illumination? 
A. 100
B. 30
C. 17
D. 15
E. 13

2. Which is a correct answer to the linear inequality 2y + 8 > 4 – 6y? 
A. y >1
B. y >-0.5
C. y >0.5
D. y <1
E. y <0.5

3. Which of the following functions of x has the apparent range of {y:y≥0}?
A. 
B. 
C. 
D. 
E. None of them

4. The Palmdale High School varsity basketball team’s total points per game for this year’s season are shown above. Which stem-and-leaf plot could be used to correctly display the data? 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. None of them

5. If b ≠ 0, which equation is equivalent to ax + by = c? 
A. y = c/b - abx
B. y = c/b + abx
C. y = c/b - ax/b
D. y = c/b + ax/b
E. y = c/b - ab

6. If the sum of the measures of two angles is 90 °, than the angles are complementary. In triangle ABC, m ∠A = 25 °, m∠B = 65 °, m ∠C = 90 °. Which valid conclusion follows directly from the previous statement? 
A. ∠C is a complementary angle
B. ∠B and ∠C are complementary angles
C. ∠A and ∠C are complementary angles
D. ∠B and ∠A are complementary angles
E. ∠A is a complementary angle 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 11 năm 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản