Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Để bài thi Olympic Tiếng Anh trên mạng đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Đây là bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 đề số 2 năm 2013 được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 đề số 2 năm 2013 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If the coordinates of A are (1, 1) and the midpoint of AB is (-2, 0), then the coordinates of B are

A. (−0.5, 0.5)
B. (0.5, 0.5)
C. (−1, 0)
D. (−5, −1)
E. (5, −1)

2. Which transformation could move the triangle P to triangle P' in a single step?

A. Reflection over x = 4
B. Rotation about (2, 3)
C. Reflection over y = 4
D. Translation
E. None of them

3. Figure STARFIND is symmetric with respect to the x-axis. The coordinates of point A are (8, 6). What are the coordinates of point N ?

A. (8, −6)
B. (6, −8)
C. (-6, 8)
D. (-8, 6)
E. (8, −2)

4. Parallelogram RSTV has coordinates R(0, 0), S(2, 4), T(6, 0), and V(4, −4). Which ordered pair represents the intersection of the diagonals of this parallelogram? (The coordinate grid may be used to help answer this question.)
A. (2, 0)
B. (3, 0)
C. (3, 1
) D. (4, -1)
E. (4, 0)

5. A regular quadrilateral has what type of symmetry?

A. Line symmetry only
B. Point symmetry only
C. Both point and line symmetry
D. Neither point nor line symmetry
E. None of them

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 đề số 2 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản