Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 năm 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
60
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 năm 2012

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 năm 2012. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài Tiếng Anh khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The circle graph shows how much money five movies earned from the total movie ticket sales for one week. If a total of $50,000,000 was spent on movie tickets for The Village during the week, which of the following is the best estimate of the total ticket sales for the week?
A. $ 70,000,000
B. $ 90,000,000
C. $120,000,000
D. $200,000,000
E. $30,000,000

2. The chart shows the heights of the 30 girls on the intramural basketball teams. What is the median height of the players?
A. 66 inches
B. 66.5 inches
C. 67 inches
D. 67.5 inches
E. 16 inches

3. Mina is designing a kite for a competition. She begins with the scale drawing shown above. Mina plans to decorate the outer edge of the kite with tape. If her actual kite is 96 cm wide, how much tape will she need?
A. 324 cm
B. 162 cm
C. 96 cm
D. 54 cm
E. 62 cm

4. A baseball player hit 8 home runs in the first 27 games of a season. If he continues to hit home runs at this rate, how many will he hit during the entire 162-game season?
A. 40
B. 48
C. 143
D. 547
E. 60

5. The slope of a line is -12. The line contains the point (1, 0). Which of the following are the coordinates of another point on the line?
A. (0, -12)
B. (2, 5)
C. (2, -5)
D. (-2, 5)
E. (0, 12)

6. When Ms. Fels fl ies from Bozeman to Roundup, she usually stops in Billings. If the fl ight path from Bozeman to Billings is perpendicular to the fl ight path from Billings to Roundup, how many travel miles would Ms. Fels save by flying directly from Bozeman to Roundup?
A. 6 miles
B. 12 miles
C. 36 miles
D. 42 miles
E. 56 miles 

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 12 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản