Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2012

Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2012. Hi vọng rằng, thông qua việc giải đề thi này sẽ giúp học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải thi và học thêm được nhiều kiến thức. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The edge of Niagara Falls has moved back 7 miles in the past 12,500 years as a result of erosion. At this rate of erosion, how many feet, to the nearest foot, does the edge of the falls move back each year?
A. 1786 feet
B. 149 feet
C. 17 feet
D. 3 feet
E. 13 feet

2. A building manager has 6 offices for rent. The area of each office, in square feet, is listed in the table. The manager calculates the mean of the areas of these offices. Then the manager removes the outlier from this data and recalculates the mean. By how many square feet is the mean decreased when the outlier is removed?
A. less than 2,000 square feet
B. between 2,000 and 4,000 square feet
C. between 4,000 and 6,000 square feet
D. more than 6,000 square feet
E. None of them

3. At Green High School, 6 students tried out for 2 openings on a mathematics team. In how many ways can 2 of these 6 students be chosen for the mathematics team?
A. 12
B. 15
C. 30
D. 36
E. 40

4. Study the triangles above. After which transformation is Δ P'Q'R' the image of ΔPQR ?
A. reflection over x-axis
B. reflection over line y = x
C. 90° clockwise rotation about origin
D. 90° counterclockwise rotation about origin
E. None of them

5. Marco is pumping water from a pool. The equation represents the relationship between the amount of water in the pool and the time since Marco started pumping. What does the x-intercept of this equation represent?
A. the rate at which the water is drained from the pool
B. the amount of water in the pool before it is drained
C. the maximum amount of water the pool can hold
D. the time it takes the water in the pool to drain completely
E. None of them

6. Tricia chose 50 students at random from her high school. She asked the students how many hours a week they work. Her results are shown in the histogram. A total of 823 students are in Tricia’s high school. Based on the results of Tricia’s survey, about how many students would be predicted to work 10 hours or less each week?
A. 400
B. 325
C. 250
D. 100
E. 150 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản