Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2013 được sắp xếp rõ ràng thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thầy đề thi phù hợp với mình một cách dễ dàng tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The edge of Niagara Falls has moved back 7 miles in the past 12,500 years as a result of erosion. At this rate of erosion, how many feet, to the nearest foot, does the edge of the falls move back each year?

A. 1786 feet
B. 149 feet
C. 17 feet
D. 3 feet
E. 13 feet

2. A building manager has 6 offices for rent. The area of each office, in square feet, is listed in the table. The manager calculates the mean of the areas of these offices. Then the manager removes the outlier from this data and recalculates the mean. By how many square feet is the mean decreased when the outlier is removed?

A. less than 2,000 square feet
B. between 2,000 and 4,000 square feet
C. between 4,000 and 6,000 square feet
D. more than 6,000 square feet
E. None of them

3. At Green High School, 6 students tried out for 2 openings on a mathematics team. In how many ways can 2 of these 6 students be chosen for the mathematics team?

A. 12
B. 15
C. 30
D. 36
E. 40

4. Study the triangles above. After which transformation is Δ P'Q'R' the image of ΔPQR ?

A. reflection over x-axis
B. reflection over line y = x
C. 90° clockwise rotation about origin
D. 90° counterclockwise rotation about origin
E. None of them

5. Marco is pumping water from a pool. The equation represents the relationship between the amount of water in the pool and the time since Marco started pumping. What does the x-intercept of this equation represent?

A. the rate at which the water is drained from the pool
B. the amount of water in the pool before it is drained
C. the maximum amount of water the pool can hold
D. the time it takes the water in the pool to drain completely
E. None of them

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 13 đề số 2 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản