Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 14 năm 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 14 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 14 năm 2012

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, các em đừng quên tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 14 năm 2012 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 14 năm 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 14 năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Sam has been practicing for a race. He computes the line of best fit for his practice data to be t = −1.27n + 34.18 where t is the time spent to complete the nth practice run. Using the equation, what is the first practice run that would result in a time of less than 22 minutes?
A. 7th run
B. 8th run
C. 9th run
D. 10th run
E. 11th run
2. Kelly was flying a kite. She let out 60 feet of string and then staked the kite into the ground. Her friend Kyle is standing 40 feet from the stake and is looking directly up at the kite. About how high above Kyle’s position on the ground is the kite flying?
A. 20 feet
B. 45 feet
C. 50 feet
D. 72 feet
E. 88 feet
3. Which is the solution to the equation 23(x-4) = 25x-6 ?
A. x = -33
B. x = -40
C. x = -41
D. x = -42
E. x = -43
4. Evaluate: 5 – 52 + 27 × 2 .
A. 30
B. 31
C. 32
D. 33
E. 34
5. What is the value of x2 – 12(x – 4) when x = 5 ?
A. 13
B. 14
C. 15
D. 16
E. 17
6. The slope of a line is 5. The line contains the point (-2, 15). Which of the following are the coordinates of another point on the line?
A. (1, 2)
B. (-1, 2)
C. (0, 23)
D. (23, 0)
E. (0, 25)
7. Which function would produce the graph of line n?
A. x = 3
B. y = 3
C. y = x
D. y = 3 + x
E. y = 3x
8. Bette gathered data about the average consumer quality score of several television sets and their sale prices. She used the data to create this scatter plot. Which conclusion can be reached from the plot?
A. As the average consumer quality score increases, the sale price increases.
B. As the average consumer quality score increases, the sale price decreases.
C. The sale price is constant at every income level.
D. There is no relationship between the average consumer quality score and the sale price of televisions.
E. None of them
9. Personalized napkins are sold in packages of 8. Patty is inviting 125 people to an event and wants each person at the event to have at least one napkin. Let p represent the number of packages of napkins Patty buys. Which inequality best models this situation?
A. 8p ≥ 125
B. 8p ≤ 125
C. p ≥ 125
D. p ≤ 125
E. None of them
10. The circles in the figure are concentric with center O. If ∠AOC ≅ ∠BOD, which congruence theorem justifies that ΔAOC ≅ ΔBOD?
A. Angle-Angle-Side (AAS)
B. Angle-Side-Angle (ASA)
C. Side-Angle-Side (SAS)
D. Side-Side-Side (SSS)
E. None of them

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 14 năm 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản