Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
92
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2012 mà thư viện eLib mong muốn giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô là bộ đề thi hay, được chọn lọc khá kĩ. Hi vọng, thông qua việc giải trực tiếp trên các đề thi, các bạn học sinh được làm quen với cấu trúc đề thi, được ôn tập và áp dụng kiến thức đã học vào từng bài tập, câu hỏi và nâng cao khả năng giải đề thi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2012. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This figure represents line segments painted on a parking lot to create parking spaces. Which equation can be used to show that these line segments are parallel?
A. 118 − w = x
B. 118 − x = w
C. x + 118 =180
D. w + 118 = 180
E. w + 108 = 118
2. Given: △ABC ∼ △LMN. What is the length of AC?
A. 11
B. 12
C. 22
D. 24
E. 26
3. Given the following measures of the sides of triangles, which is a right triangle?
A. 41 cm, 40 cm, 9 cm
B. 45 ft, 40 ft, 35 ft
C. 52 in., 50 in., 11 in.
D. 45 yd, 35 yd, 25 yd
E. 40 yd, 30 yd, 20 yd
4. Which of the following statements must be true about this Venn diagram?
A. All rectangles are rhombi.
B. Some rhombi are rectangles.
C. Quadrilaterals are not rhombi or rectangles.
D. All quadrilaterals are rhombi and rectangles.
E. None of them
5. Given: In this figure, AC and bd bisect each other. Based on the information given, which triangle congruence theorem could be used to prove △AED ≅ △CEB?
A. Angle-Angle-Side (AAS)
B. Angle-Side-Angle (ASA)
C. Side-Angle-Side (SAS)
D. Side-Side-Side (SSS)
E. None of them
6. Statement: If lines are skew, then they are not coplanar. What is the contrapositive of the statement?
A. If lines are not coplanar, then they are skew.
B. If lines are not skew, then they are coplanar.
C. If lines are coplanar, then they are not skew.
D. If lines are skew, then they are coplanar.
E. None of them
7. Coordinates A(2, 5), B(6, 4) and C(6, 0) are connected to form △ABC. If △CDA is congruent to △ABC, what are the coordinates of D ?
A. (1, 1)
B. (1, 2)
C. (2, 2)
D. (2, 1)
E. (1, 3)
Let p = An equation is of the form y = mx + b.
Let q = Its graph is a line.
Argument: If an equation is of the form y = mx +b, then its graph is a line.
The graph is not a line.
Therefore, the equation is not of the form y = mx+b.
8. Which of the following is the symbolic representation of the given argument?
9. △TRG is a right triangle. Which is closest to the length of RT?
A. 5
B. 11
C. 14
D. 28
E. 35
10. Which list has the sides of △ABC ordered from longest to shortest?
A. BC, AC, AB
B. AB, AC, BC
C. AC, AB, BC
D. BC, AB, AC
E. None of them

Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2012 cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, rút kinh nghiệm cho kĩ năng làm bài thi của mình. Ngoài ra, Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2012 này còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo ôn tập cho học sinh. Chúc các em và thầy cô giáo có kì thi thành công!
Đồng bộ tài khoản