Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 1 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 1 năm 2013 được chọn lọc kỹ càng từ các năm thi trước, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 1 năm 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 1 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Three survey markers are located on a map at points H, I, and J. A triangle is formed by connecting these markers by string so that HI = 150 feet, HJ = 245 feet , and IJ = 365 feet . Which statement is true about the measures of the angles of △HIJ ?
A. m∠H is the smallest
B. m∠H is the largest
C. m∠I is the smallest
D. m∠I is the largest
E. None of them

2. In the figure, what is the value of x ?
A. 6 B. 6√2 C. 6√3 D. 12 E. 15

3. Two sides of a triangle measure 14 inches and 8 inches. Which cannot be the length of the remaining side?
A. 6 in. B. 8 in. C. 14 in. D. 21 in. E. 20 in.

4. In the circle, what is the measure of ∠ABC?
A. 30° B. 60° C. 120° D. 140° E. 160°

5. This figure shows a pattern of triangles and regular hexagons. What is the value of x ?
A. 30 B. 60 C. 90 D. 120 E. 150

6. In the diagram, BC is tangent to the circle centered at D. The diameter is 12 and BC = 8. Also, FE ‖ CD. Find the length of FB.
A. 22/5 B. 31/5 C. 4 D. 44/5 E. 51/3

7. How many regular polygons have integral interior angle measures?
A. 20 B. 21 C. 22 D. 23 E. More than 23

8. Find the length-to-width ratio of a book if the rectangle formed by the closed book is similar to the rectangle formed by the open book.
A. 2:1 B. √3 :1 C. 3:2 D. √2 :1 E. 4:3

9. Two congruent 30°− 60°− 90°triangles are placed, as shown, so that they overlap partly and their hypotenuses coincide. If the hypotenuse is 12 cm, find the area common to both triangles.
A. 6√3 cm2 B. 8√3 cm2 C. 9√3 cm2 D. 12√3 cm2 E. 24 cm2

10. A triangle with integral sides has perimeter 8 cm. Find the area of the triangle.
A. 2√2 cm2 B. √3 cm2 C. 2√3 cm2 D. 4 cm2 E. 4√2 cm2 

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 1 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản