Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
55
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 2 năm 2013

Lại một kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng nữa đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 2 năm 2013. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 2 năm 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 2 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The line through points (m, − 9) and (7, m) has slope m. What is the y-intercept of this line?
A. -18 B. -6 C. 0 D. 6 E. 18

2. A small tree 5 feet from a lamp post casts a shadow 4 feet long. If the lamp post were 2 feet higher, the shadow would only be 3 feet long. How tall is the tree?
A. 22/3 feet B. 32/5 feet C. 31/2 feet D. 42/3 feet E. 44/5 feet

3. Which figure has all sides of equal measure but not necessarily all angles of equal measure?
A. Square B. Rectangle C. Rhombus D. Trapezoid
E. None of them

4. What is m∠DAR in circle A?
A. 17° B. 34° C. 56° D. 68° E. 75°

5. Two chords intersect with the measures shown in the drawing. What is the value of x ?
A. 8.0 B. 9.5 C. 10.0 D. 14.5 E. 16

6. In rectangle ABCD, the slope of AB is 0.5. What is the slope of CD?
A. -2 B. -0.5 C. 0.5 D. 2 E. 4

7. In the figure shown, what is m∠WXY?
A. 45° B. 107° C. 120° D. 135° E. 155°

8. A circular arch having width 24 feet and height 9 feet is to be constructed. What is the radius of the circle of which the arch is an arc?
A. 10 feet B. 10.2 feet C. 13.5 feet D. 14 feet E. 15 feet

9. Find the area of the quadrilateral ABCD with vertices A(−2,0), B(0,− 4), C(4,− 2), and D(2,2) .
A. 12 sq. units B. 16 sq. units C. 20 sq. units D. 32 sq. units
E. 40 sq. units

10. A “tire” in the shape of an equilateral triangle with side of length 6 cm is placed on a set of axes; the figures show the initial position (figure 1) and each position until the “tire” reaches its initial position again (figure 4). How far has vertex A traveled as the “tire” goes from the alignment in figure 1 to the alignment in figure 4?
A. 4π cm B. 18 cm C. 6π cm D. 24 cm E. 8π cm 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 đề số 2 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản