Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 18 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 18 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 18 đề số 2 năm 2013

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, các em đừng quên tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 18 đề số 2 năm 2013 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 18 đề số 2 năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 18 đề số 2 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The relationship between the tensile strength, y, of gray iron and its hardness, x, is linear, with a positive slope and a y-intercept of zero. If the tensile strength of 24,000 pounds per square inch corresponds to a hardness of 160, which equation relates tensile strength, y, to hardness, x?
A. y = 24000x/160 B. y = 160x/24000 C. y = 160x D. y = 24000x E. y = x

2. Let ΔABC have vertices A(−4,− 3), B(6, −1), and C(2, 5) . Find the length of the median from C to AB .
A. √26 B. √50 C. √53 D. √89 E. √104

3. If the hexagons are similar, which statement must be true?
A. 8/12 = 6/BC B. 8/12 = BC/6
C. 120/measure of ∠B = 6/BC D. 120/measure of ∠B = BC/6
E. 18/12 = 6/BC

4. Weight estimates on an airplane are based upon the total amount of cargo loaded onto the plane and the total number of passengers. The table lists weight estimates for various amounts of cargo and numbers of passengers. Based upon the patterns in this table, what is the estimated weight of 140 passengers and 14,000 pounds of cargo?
A. 30,800 pounds B. 44,800 pounds
C. 57,600 pounds D. 89,600 pounds
E. 35,800 pounds

5. What is the value of x2 – 2(x – 4) when x = −1 ?
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 E. 11

6. Which rule describes the pattern shown in the table?
A. p = n + 2 B. p = 2n + 1 C. p = 3n - 1 D. p = 5n - 2 E. p = 4n + 2

7. The formula for the volume of a cone is V = πr2h/3 . Which equation shows this formula solved for h?
A. h = √Vπr/3 B. h = √3V/πr C. h = Vπr2/3 D. h = 3V/πr2 E. h = rh

8. On the signpost above, AC ⊥ BD, AO = OB and OD = OC. If OC = 2.5 × AO, and AB = 10, what is CD?
A. 4 B. 10 C. 12.5 D. 25 E. 33

9. Jeff is building a scale model of an airplane. The body of the actual plane is 32 feet 3 inches long, and the wingspan is 37 feet. He made the body of the model 15 inches long. How long should the wingspan of the model be?
A. 13.1 inches B. 15.9 inches C. 17.2 inches D. 18.3 inches E. 19.1 inches

10. There are b black socks and w white socks in a drawer. Which expression represents the probability of randomly picking a black sock from the drawer?
A. b/w+b B. 1/w+b C. w/b D. b/w E. 1/w 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 18 đề số 2 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản