Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
87
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A paper drinking cup is pictured above. Which of the following could be a net for the cup?
2. Consider the formula R = p/q where both p and q are positive. Which change will always result in an increase in R?
A. a decrease in both p and q
B. an increase in both p and q
C. a decrease in p with an increase in q
D. an increase in p with a decrease in q
E. None of them
3. Which expression is equivalent to (x − 7)2 ?
A. x2 + 49
B. x2 - 49
C. x2 - 14x +49
D. x2 - 14x - 49
E. x2 -2x
4. The sum of the first n counting numbers is given by the formula n(n+1)/2 . What is the sum of the first 20 counting numbers?
A. 190
B. 210
C. 380
D. 420
E. 440
5. What is the value of x2 – 4(x – 4) when x = 2 ?
A. -1
B. 1
C. 2
D. 3
E. 12
6. Which is the solution to the equation 13( x - 4 ) = 15x - 6 ?
A. x = -24
B. x = -20
C. x = -21
D. x = -22
E. x = -23
7. The slope of a line is -1. The line contains the point (8, 5). Which of the following are the coordinates of another point on the line?
A. (10, 3)
B. (1, 3)
C. (-10, 3)
D. (10, -3)
E. (10, 33)
8. Which expression is equivalent to (x + y)(x + 2y)?
A. x2 + 2y2 + 3xy
B. 3x2 + 2y2 + 3xy
C. x2 + y2 + 3xy
D. x2 + 2y2 + xy
E. x2 + 2y2 + 13xy
9. The average U.S. dollar bill has a thickness of 4.3 × 10-3 inch. What decimal is equivalent to 4.3 × 10-3 ?
A. 0.43
B. 0.043
C. 0.0043
D. 0.00043
E. 4.3
d = s + 0.06s2
10. If an automobile is traveling at a speed of s miles per hour and the brakes are applied, the distance in feet, d, required for the automobile to stop is given by the expression above. What is the stopping distance of an automobile that is traveling at 10 miles per hour?
A. 10 feet
B. 16 feet
C. 100.6 feet
D. 1006 feet
E. 120 feet

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản