Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 1 năm 2013

Với Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 1 năm 2013 bạn sẽ không còn phải lo lắng về tài liệu ôn thi cũng như định hướng ôn tập nữa. Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng bạn trong các kỳ thi cũng như giúp bạn có tài liệu chất lượng ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi Olympic Tiếng Anh quan trọng sắp đến.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 1 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 1 năm 2013. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Twenty-six squares of paper lettered A to Z are placed in a can. One letter is randomly chosen from the can and turns out to be the letter G. If a second letter is drawn without putting the letter G back into the can, what is the probability that it will be the letter F?
A. 1/25 B. 1/26 C. 2/25 D. 2/26 E. 3/25

2. Only one of the equations below could possibly be the equation for this graph. Which one is it?
A. y = 2x + 3 B. y = 2x - 3
C. y = -3x - 2 D. y = 3x + 2
E. y = -3x + 2

3. Which of these is equivalent to the expression: x2 – 2x + 1, when x = –3?
A. -14 B. -2 C. 4 D. 8 E. 16

4. Which of these graphs does NOT represent a function?
A. B.
C. D.
E. None of them

5. A target has a center circle with a three-inch radius and five outer rings. Each ring is one inch wide. What is the circumference of the largest circle?
A. 6π inches B. 11π inches C. 20π inches
D. 18π inches E. 16π inches

6. What is the length of segment RS shown in the graph above?
A. 2√26 B. 2√34 C. 11 D. 12 E. 13

7. The mixed number 31/5 inches equals
A. 3 ÷ 1/5 B. 3 - 1/5 C. 3 x 1/5 D. 3 + 1/5 E. None of them

8. Simplify: 3x2 * (3x)2
A. 9x2 B. 18x4 C. 27x2 D. 27x3 E. 27x4

9. Which list orders the numbers from the largest to the smallest?
A. .086, .19, .2 B. .19, .2, .086 C. .19, .086, .2
D. .2, .086, .19 E. .2, .19, .086

10. Suppose Martha has a job sewing zippers on down parkas. She gets 20 percent faster each day she works for the first ten days. If Martha can do 60 parkas the first day, about how many will she probably be able to handle by the end of the sixth day?
A. About 90 B. About 120 C. About 150
D. About 200 E. About 250

Quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 1 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản