Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 2 năm 2013

Chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp đến, thư viện eLib.vn cung cấp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 2 năm 2013 giúp bạn có tài liệu ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi Tiếng Anh đạt điểm cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 2 năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 2 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of these graphs represents the equation y = -1/2x + 2?
A. B.
C. D.
E. None of them

2. What is the equation of the line shown in the graph above?
A. y = -x - 2 B. y = -2x + 3
C. y = -3x - 2 D. y = -3x + 2
E. y = 3x + 2

3. In the diagram above, m∠WTV = 30°, m∠YTV = 120°, and m∠XTV = 90°. Which of these angles has the same measure as ∠WTV?
A. ∠XTW B. ∠YTX C. ∠YTW D. ∠ZTY E. None of them

4. The chart above shows the ages of 10 teenagers who live along Stratford Road. What is the MODE of their ages?
A. 15 B. 16 C. 18 D. 17 E. 13

5. Packard Painting has been hired to paint all the bench seats in the bleachers at McDuffy Stadium. Which of these is the best estimate of the amount of paint Packard should buy for this job?
A. 6 gallons
B. 60 gallons
C. 600 gallons
D. 6000 gallons
E. 60000 gallons

6. Which shaded part of the following pictures best shows the expression: 1/2 + 2.5 × 10-1?
A. B.
C. D.
E. None of them

7. If the length and width are doubled, what is the effect on the volume of the box? It becomes
A. half as great.
B. two times as great.
C. four times as great.
D. eight times as great.
E. None of them

8. Which of these graphs represents a line with x-intercept of -3 and y-intercept of 4 ?
A. B.
C. D.
E. None of them

9. Which of the following linear equations when graphed on a coordinate grid has the steepest slope?
A. y = (1/3)x - 2 B. y = (5/2)x - 1 C. y = 3x + 1/4
D. y = 4x + 3/5 E. y = x + 1

10. The matrices above show the different numbers of students who participated in three of the sports at two high schools. Which of the following correctly represents the sum of the numbers of students who participated in the three sports at these two high schools?
A. B.
C. D.
E. None of them 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 2 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản