Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Mời các em và giáo viên tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 4 năm 2013. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Mời các bạn tham khảo đoạn trích của nội dung Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 4 năm 2013 được lấy từ BST sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A Harris county library contains 10,000 volumes. There are 9 times as many fiction books as there are science books. The number of travel books and the number of biography books are each one third the number of fiction books. The number of remaining books is 4 times as many as science books. How many fiction books are there in the library?
A. 6,000 B. 4,200 C. 2,000 D. 5,500 E. 4,500

2. If |5x + 15| = 10, then x could equal
A. 1 and 5 B. -1 and 5 C. -1 and -5 D. -1 E. -5

3. What is the simplified form of √6 × √21?
A. 3√14 B. 14√3 C. 21 D. 63 E. 55

4. The spare change on a table is composed of pennies, nickels, and dimes. If the ratio of pennies to nickels is 2:3 and the ratio of pennies to dimes is 3:4, what is the ratio of nickels to dimes?
A. 5:7 B. 4:5 C. 9:8 D. 3:4 E. 2:3

5. Which expression is equivalent to ?
A. B.
C. D.
E. None of them

6. Set C is made up of a series of consecutive integers whose sum is a positive even number. If the smallest number in the set is -2, what is the least possible number of integers that could be in the set?
A. 4 B. 8 C. 6 D. 7 E. 5

7. Which property would justify the statement: If x + 2 = y and y = 20, then x + 2 = 20 ?
A. Distributive property
B. Reflexive property of equality
C. Symmetric property of equality
D. Transitive property of equality
E. None of them

8. Which expression is equivalent to , where x ≠ 0 and y ≠ 0?
A. B.
C. D.
E. None of them

9. What is the factored form of x2 - 36z2?
A. (x + 6z)(x − 6z) B. (x + z)(x − 36z C. (x + 6z)2 D. (x - 6z)2 E. (x + 6z)

10. For non-zero denominators, which of the following is equivalent to ?
A. -3 B. -1/a2 C. a-5/a+5 D. 3a-15/a+5 E. -5 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 đề số 4 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản