Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 4 đề thi

0
74
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 năm 2013

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 năm 2013. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Twenty-six squares of paper lettered A to Z are placed in a can. One letter is randomly chosen from the can and turns out to be the letter G. If a second letter is drawn without putting the letter G back into the can, what is the probability that it will be the letter F?
A. 1/25 B. 1/26 C. 2/25 D. 2/26 E. 3/25

2. Only one of the equations below could possibly be the equation for this graph. Which one is it?
A. y = 2x + 3 B. y = 2x - 3
C. y = -3x - 2 D. y = 3x + 2
E. y = -3x + 2

3. Which of these is equivalent to the expression: x2 – 2x + 1, when x = –3?
A. -14 B. -2 C. 4 D. 8 E. 16

4. Which of these graphs does NOT represent a function?
A. B.
C. D.
E. None of them

5. A target has a center circle with a three-inch radius and five outer rings. Each ring is one inch wide. What is the circumference of the largest circle?
A. 6π inches B. 11π inches C. 20π inches
D. 18π inches E. 16π inches

6. What is the length of segment RS shown in the graph above?
A. 2√26 B. 2√34 C. 11 D. 12 E. 13

7. The mixed number 31/5 inches equals
A. 3 ÷ 1/5 B. 3 - 1/5 C. 3 x 1/5 D. 3 + 1/5 E. None of them

8. Simplify: 3x2 * (3x)2
A. 9x2 B. 18x4 C. 27x2 D. 27x3 E. 27x4

9. Which list orders the numbers from the largest to the smallest?
A. .086, .19, .2 B. .19, .2, .086 C. .19, .086, .2
D. .2, .086, .19 E. .2, .19, .086

10. Suppose Martha has a job sewing zippers on down parkas. She gets 20 percent faster each day she works for the first ten days. If Martha can do 60 parkas the first day, about how many will she probably be able to handle by the end of the sixth day?
A. About 90 B. About 120 C. About 150
D. About 200 E. About 250

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản