Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 20 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 20 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 20 đề số 2 năm 2013

Nhằm hỗ trợ bạn thí sinh trong việc tìm kiếm tài liệu học tập dễ dàng và đồng bộ hơn cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 20 đề số 2 năm 2013. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 20 đề số 2 năm 2013

Nào! Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 20 đề số 2 năm 2013 dưới đây của chúng tôi.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If x2 + y2 = 25 and x2 - y2 = 7 then x4 - y4 equals?
A. 7 B. 14 C. 49 D. 337 E. 175
2. Triangle ABC and triangle DEF are similar. Which of the following statements about the similar triangles is true?
A. m∠A = m∠B B. m∠A = m∠C C. m∠A = m∠D D. m∠A = m∠F E. m∠A = m∠E
3. The capacity of a car’s radiator is nine liters. The mixture of antifreeze and water is 30% antifreeze. The temperature is predicted to drop rapidly requiring the mixture to be 65% antifreeze. How much of the mixture in the radiator must be drawn off and replaced with pure antifreeze?
A. 3.15 liters B. 4.5 liters C. 5.0 liters D. 6.0 liters E. None of them
4. A dragonfly specimen has been photographed next to a penny to show the difference in their sizes. The diameter of the penny’s image in the photograph is 0.25 inch, and the length of the dragonfly’s body in the photograph is 1.5 inches. If the actual diameter of a penny is 0.75 inch, what is the actual length of the dragonfly’s body?
A. 3.00 inches B. 4.50 inches C. 6.75 inches
D. 8.00 inches E. 10.00 inches
5. If a, b, and c are numbers for which (x2 + 10x - 36)/x(x - 3)2 = a/x + b/x - 3 + c/(x - 3)2, then a + b + c equals:
A. 2 B. 3 C. 10 D. -36 E. 8
6. Define Å as follows a Å b = a2 - ab + b2 . Calculate (2Å3)Å4 .
A. 11 B. 37 C. 147 D. 5 E. None of them
7. Kim wants to build a full-size boat out of plywood. Kim drew a scale model of the 3 boat that has a length of 6 inches and a width of 3 inches. If the width of the full-size boat will be 4 feet, what will be the length of the full-size boat in feet? Use the scale model to help you determine your answer.
A. 2 feet B. 4 feet C. 10 feet
D. 12 feet E. 8 feet
8. If x + y = 11 and xy = 15, find the value of x2 + y2.
A. 91 B. 11 C. 136 D. 59 E. none of them
9. Shane is using wooden cubes to make the pyramid-shaped structure shown in the picture above. How many cubes will be needed to make the sixth layer if the pattern is continued?
A. 16 B. 20 C. 25 D. 36 E. 48
10. If y varies jointly as x and the square of z and inversely as the cube of w, by what factor is y increased when z is doubled and w is divided by 3 if x remains the same?
A. 4/27 B. 27/4 C. 1/108 D. 36 E. 108

Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 20 đề số 2 năm 2013 cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, rút kinh nghiệm cho kĩ năng làm bài thi của mình. Ngoài ra, Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 20 đề số 2 năm 2013 này còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo ôn tập cho học sinh. Chúc các em và thầy cô giáo có kì thi thành công!
Đồng bộ tài khoản