Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 22 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 đề thi

0
54
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 22 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 22 năm 2014

Tổng hợp các đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 22 năm 2014 là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 22 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 22 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A developer is looking at the drawings of two proportional parcels of land shown above. One of the dimensions of parcel B is not readable. How many square feet are in parcel B?

A. 70,000 square feet
B. 87,500 square feet
C. 157,500 square feet
D. 227,500 square feet
E. 375,500 square feet

2. A science lab needs a right circular cylindrical container that holds exactly 15 gallons of liquid and is 24 inches tall. A reference manual states that 231 cubic inches is equivalent to one gallon. What is the approximate radius, in inches, of the container?

A. 1.92 inches
B. 6.78 inches
C. 22.99 inches
D. 45.98 inches
E. 91.96 inches

3. At the end of 1980, the population of Jacksonville, Florida, was approximately 541,000. By the end of 1990, the population had increased by about 20%.Ifthe population continues to increase at this rate, what will be the population of Jacksonville at the end of 2020?

A. 541,000
B. 649,200
C. 1,346,181
D. 1,226,131
E. 1,121,818

4. Tonja and Edward are participating in a jog-a-thon to raise money for charity. Tonja will raise $20, plus $2 for each lap she jogs. Edward will raise $30, plus $1.50 for each lap he jogs. The total amount of money each will raise can be calculated using the following expressions where n represents the number of laps run: Tonja: 20 + 2n, Edward: 30 + 1.50n. After how many laps will Tonja and Edward have raised the same amount of money?

A. 3 B. 6.5 C. 14.5 D. 18 E. 20

5. In 1995, there was a total of 7.2 million acres of pine forests in Florida. All of the forests were either natural or planted by people. Given that 4.4 million acres of these pine forests were planted by people, how many millions of acres of these pine forests were natural?

A. 2.6 B. 2.7 C. 2.8 D. 2,9 E. 3.0 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 22 năm 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản