Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2013

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2013 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2013. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If quadrilateral TUVW is reflected across the x-axis to become quadrilateral T′U′V′W′, what will be the coordinates of W′?
A. (−4, −2) B. (4, 2) C. (2, −4) D. (4, −2) E. (−4, 2)
2. Steven has a cylindrical fish tank with a diameter of 8 inches and a height of 14 inches. He placed some rocks that took up 50 cubic inches at the bottom of the tank. Then he filled the tank with springwater to 2 inches from the top. Which is the best strategy for determining the volume of water the fish has for swimming?
A. π(8)2 (14) − 50
B. π(8)2 (14 − 2) − 50
C. π(4)2 (14 − 2) − 50
D. π(14 − 2)2 (4) − 50
E. π(14 − 2)2 (4) + 50
3. Of the 32 students in Mrs. Zane’s class, 25% have brown hair. Of the remaining students, 12.5% have red hair. How many students in Mrs. Zane’s class have red hair?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 21 E. None of them
4. Which number is irrational?
A. -2 B. √8 C. 3 D. 22/8 E. 1/2
5. Which expression represents 270,000 written in scientific notation?
A. 2700 × 103 B. 270 × 104 C. 27 × 105 D. 0.27 × 106 E. 2.7 × 105
6. Which expression is equivalent to 5[4 + 3(x − 6)]?
A. 15x − 10 B. 15x − 14 C. 15x − 110 D. 15x − 114 E. 15x − 70
7. In the system of equations 4x + 2y = 10 and 3x + 7y = −18, which expression can be correctly substituted for y in the equation 3x + 7y = −18?
A. 10 – 2x B. 10 + 2x C. 5 – 2x D. 5 + 2x E. 10 + x
8. Mrs. Franklin received a 7% raise at her job. If she was earning x dollars per year before, how much is she earning now?
A. x + 7 B. x + 0.07 C. x + 0.7x D. x + 0.07x E. x + 0.007x
9. Wesley works at a shoe store. He is paid $8 an hour plus a 7% commission on his total sales. Which of the following best represents t, Wesley’s total weekly earnings if he works 30 hours and has total sales of s dollars?
A. t = 0.08(30) + 0.07s
B. t = 8(30) + 7s
C. t = 8(30) + 0.007s
D. t = 8(30) + 0.7s
E. t = 8(30) + 0.07s
10. A toy company plans to make a model of a train engine using a scale where 1 inch represents 4 feet. If the length of the actual engine is 51 feet, which of these is closest to the length of the model in inches?
A. 123/4 in. B. 3 in. C. 204 in. D. 111/3 in. E. 7 in.

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2013 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản