Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
111
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Để bài thi Olympic Tiếng Anh trên mạng đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Đây là bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2014 được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Simplify (9 3/2 - 81/3 )3/4 .

A. 1 B. 9•3 1/4 + 8 1/4 C. √125 D. 119/50 E. none of them

2. The equation (x - 3)/2 = 1/(x - 4) has two solutions. Their product is:

A. 6 B. 7 C. 14 D. 12 E. 10

3. When the polynomial x4 - 3x3 - 7x2 + 7x + 2 is divided by x + 2, the quotient is x3 + Bx2 + Cx + 1. The value of B + C is:

A. -8 B. -2 C. 0 D. 2 E. 10

I. x2 + 1 = 0
II. x2 - 2 = 0
III. x2 + x - 1 = 0
IV. x2 - x - 2 = 0

4. Consider the quadratic equations above. Which of these equations, if any, has two different real number solutions?

A. II, III, and IV only B. II, and IV only
C. I, II and III only D. I, II, III, IV
E. none of them

5. A cottage at the beginning of the first year was worth $25,000, but each year it lost ten percent of the value. Approximately how many years will pass before its value is reduced to $2,500?

A. 6.5 years B. 9 years C. 11 years D. 22 years E. 100 years

6. Baskins-Robbins offers 31 different flavors of ice cream. Suppose you wish to order a triple scoop, with each scoop a different flavor. How many different combinations of three flavors are possible?

A. 4,495 B. 8,990 C. 13,485 D. 26,970 E. none of them 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 đề số 2 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản