Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 năm 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 năm 2013

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 năm 2013 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 năm 2013. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which statement about the triangles above is true?
A. All the triangles are scalene.
B. All the triangles are equiangular.
C. All the triangles are equilateral.
D. All the triangles are not isosceles.
E. All the triangles are isosceles.
2. What is the x-coordinate of the solution to the system of linear equations above?
A. -4 B. -3 C. 3 D. 4 E. 2
3. Which expression is equivalent to 5(x2 − 4x) − (x + 1)?
A. 5x2 − 21x + 1 B. 5x2 − 5x − 1 C. 5x 2 − 21x − 1 D. 5x2 − 5x + 1 E. 5x2
4. Hospital A has 360 beds, 30 of which are for critical-care patients. Hospital B is smaller with only 164 beds, 14 of which are for critical-care patients. Which of these statements correctly compares the percentage of critical-care beds at the two hospitals?
A. Hospital A at 8.3% has a greater percent of critical-care beds than Hospital B.
B. Hospital A at 12.0% has a greater percent of critical-care beds than Hospital B.
C. Hospital B at 8.5% has a greater percent of critical-care beds than Hospital A.
D. Hospital B at 11.7% has a greater percent of critical-care beds than Hospital A.
E. None of them
5. Jared is giving his two friends, Larry and Daryl, a ride home from school. He will drop off Larry first, then Daryl, and then Jared will drive himself home. The chart above shows the number of routes Jared can take for each part of the trip. How many routes for the entire trip are possible?
A. 9 B. 12 C. 24 D. 27 E. 36
6. The grid above shows the top view of a 3-dimensional structure built using identical cubes. The numbers represent how many cubes are in each column. Which of the following best represents this structure?
7. What is the rate of change of the graph above?
A. 3.5 B. 1.67 C. -3.5 D. -1.67 E. 0.6
8. A triangular prism is shown above. What is the volume of this triangular prism?
A. 192 in.3 B. 240 in.3 C. 384 in.3 D. 480 in.3 E. 360 in.3
9. Jill drew a circle in the coordinate plane. She then drew a diameter of the circle from (–3, –2) to (5, 2) as shown above. What is the length of the diameter of the circle that Jill drew? Round the answer to the nearest unit.
A. 4 units B. 5 units C. 12 units D. 10 units E. 9 units
10. The equation shown below can be used to estimate a person’s low-density lipoprotein cholesterol (LDL) level, where C is the total cholesterol level, H is the high-density lipoprotein cholesterol level, and T is the level of triglycerides. All measurements are in milligrams per deciliter of blood. LDL = C - H - T/5
A person’s lipoprotein analysis results are shown above. What is this person’s LDL level?
A. 20 B. 100 C. 164 D. 180 E. 200

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 23 năm 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản