Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2013

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Hiểu được điều đó, thư viện xin chia sẻ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2013 nhằm giúp được các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Simplify (9 3/2 - 81/3 )3/4 .
A. 1 B. 9·3 1/4 + 8 1/4 C. √125 D. 119/50 E. none of them
2. The equation (x - 3)/2 = 1/(x - 4) has two solutions. Their product is:
A. 6 B. 7 C. 14 D. 12 E. 10
3. When the polynomial x4 - 3x3 - 7x2 + 7x + 2 is divided by x + 2, the quotient is x3 + Bx2 + Cx + 1. The value of B + C is:
A. -8 B. -2 C. 0 D. 2 E. 10
I. x2 + 1 = 0
II. x2 - 2 = 0
III. x2 + x - 1 = 0
IV. x2 - x - 2 = 0
4. Consider the quadratic equations above. Which of these equations, if any, has two different real number solutions?
A. II, III, and IV only B. II, and IV only C. I, II and III only D. I, II, III, IV E. none of them
5. A cottage at the beginning of the first year was worth $25,000, but each year it lost ten percent of the value. Approximately how many years will pass before its value is reduced to $2,500?
A. 6.5 years B. 9 years C. 11 years D. 22 years E. 100 years
6. Baskins-Robbins offers 31 different flavors of ice cream. Suppose you wish to order a triple scoop, with each scoop a different flavor. How many different combinations of three flavors are possible?
A. 4,495 B. 8,990 C. 13,485 D. 26,970 E. none of them
7. The sum of the roots of x4 - x3 + 5x2 + 4 = 0 is:
A. -1 B. 0 C. 5 D. 4 E. 1
8. If (x + 3) is a factor of x3 - 2kx + k2 , then k is:
A. 3 B. –3 or 9 C. 3 or -9 D. -3 E. -9
9. Find the fourth term in an arithmetic sequence in which the second term is –4 and the eighth term is 32.
A. 4 B. 8 C. 10 D. 14 E. none of them
10. Let x > 0, simplify the expression shown above.
A. - 2x - 2√x(x + 1) - 1 B. 2x - 2√x(x + 1) - 1
C. - 2x + 2√x(x + 1) - 1
D. 2x + 2√x(x + 1) + 1 E. - 2√x - 1

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản